Phát Triển Nội Dung Bởi Team Quản Trị Website
đồng phục văn phòng đẹp may theo yêu cầu số lượng sỉ lẻ

Phần mềm Lectra - Phần mềm thiết kế rập ngành may mặc

LECTRA là một phần mềm thiết kế rập tiêu biểu đại diện cho ngành may mặc trên toàn thế giới, được hình thành và phát triển tại Pháp bao gồm hai nội dung lớn.
LECTRA là một phần mềm thiết kế rập tiêu biểu đại diện cho ngành may mặc trên toàn thế giới, được hình thành và phát triển tại Pháp bao gồm hai nội dung lớn.
LECTRA hình thành và phát triển theo hướng đơn nghành, chuyên sâu với tư cách một nghành khoa học thực thụ, có tính ứng dụng cao đáp ứng được mọi yêu cầu của các nhà thiết kế, những doanh nghiệp đòi hỏi sát sao về thời gian và chất lượng sản phẩm.

Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu


1. NEW (Ctrl + N)

Cho phép tạo một môi trường làm việc mới (mã mới).

Thao tác: Mở chương trình MODARIS từ biểu tượng ngoài DESKTOP hoặc vào

Start\ProgramFiles\Lectra\ModarisV5R1c1\… Chọn chức năng NEW xuất hiện hộp thoại “New model name”, nhập tên khách hàng hoặc tên mã muốn đặt (ví dụ: BAI MO DAU), ENTER để kết thúc.

2. OPEN MODEL (Ctrl + O)

Mở một mã có sẵn, đường dẫn tới thư mục lưu dữ liệu được lựa chọn mặc định thông qua lệnh ACCESS PATHS.

Thao tác: chọn chức năng, xuất hiện hộp thoại, chon mã cần làm việc và bấm OPEN Lectra System Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Và Nhảy Mẫu

3. INSERT MODEL

Cho phép chèn 1 hay nhiều chi tiết ở mã khác vào mã đang hiện hành.

Thao tác: Trước khi chèn chi tiết mới vào mã đang hiện hành thì ta phải chuẩn bị mã có chi tiết muốn chèn lưu trong

thư mục mặc định.

Quay về môi trường làm việc của mã muốn chèn thêm chi tiết, chọn chức năng, xuất hiện hộp thoại CURRENT DIRECTORY

4. SAVE (Ctrl + E)

Cho phép lưu lại những thay đổi trong quá trình làm việc.

Thao tác: chọn chức năng, xuất hiện hộp thoại, bấm CONTINUE để lưu.

5. SAVE AS … (Ctrl + T)

Cho phép lưu lại những thay đổi trong quá trình làm việc và có thể đổi tên hoặc giữ nguyên tên mã.

Thao tác: chọn chức năng xuất hiện hộp thoại, bấm chuột trái vào tên mã đang làm việc để giữ nguyên tên (giống SAVE) hoặc bấm chuột trái vào khung FILE NAME để dặt tên mã mới, bấm SAVE để kết thúc.

6. SAVE SELECTION

Cho phép lưu 1 hay nhiều chi tiết trong một mã hàng thành mã mới.

Thao tác:

Vào menu Sheet → Sheet Sel (i), bấm chuột trái vào chi tiết thứ nhất muốn tách, bấm tiếp chi tiếp thứ 2, thứ 3,,, chuột phải vào chi tiết cuối muốn chọn. Chọn chức năng, xuất hiện hộp thoại, nhập tên mã trong khung File Name và
bấm Save để kết thúc.

7. ACCESS PATHS

Cho phép tạo đường dẫn mặc định cho thư mục lưu trữ.

Thao tác: chọn chức năng, xuất hiện hộp thoại, bấm chuột trái hai lần vào

khung Model Save Library, xuất hiện hộp thoại thứ hai, chọn thư mục lưu trữ và bấm OK, bấm !! → OK.Ý nghĩa các lệnh trong hộp thoại ACCESS PATHS


A. SAVE AS

Cho phép xếp đường dẫn đã chọn thành fle.path.

Thao tác: Sau khi chọn đường dẫn (D:/MODEL/), bấm SAVE AS xuất hiện hộp thoại NAME, nhập tên FILE và ENTER.

B. OPEN

Cho phép mở trrực tiếp đường dẫn dẫ được lưu ở dạng FILE.path.

Thao tác: bấm OPEN xuất hiện hộp thoại, chọn FILE muốn mở, bấm OPEN.

C. RESTORE

Cho phép quay lại đường dẫn vừa thay đổi thành đường dẫn cũ (đường dẫn
đã được mặc định từ trước)

" QC " In Song Phát – Chuyên in hiflex lấy liền, in khổ lớn quảng cáo
Địa chỉ : Số 307/7 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0908.837.032
Link: http://inkholon.com.vn/cong-ty-nhan-in-hiflex-kho-lon-quang-cao-chuyen-nghiep-gia-re-cho-doanh-nghiep.html

Đăng nhận xét