Phát Triển Nội Dung Bởi Team Quản Trị Website
đồng phục văn phòng đẹp may theo yêu cầu số lượng sỉ lẻ

Học cắt may áo khoác và áo dài tay raglan

Học cắt may áo khoác hay còn gọi là áo choàng được mặc bên ngoài áo dài trong những buổi lẽ truyền thống của dân tộc Việt Nam, lễ cưới. Áo được may bằng voan mỏng ren hoặc các loại gấm truyền thống với nhiều kiểu khác nhau. 

Thân ôm vừa hoặc rộng, có xẽ tà hoặc không. Nẹp cổ to chạy dài từ cổ đến lai áo, cửa tay rộng. Áo được thiết kế theo kiểu tay liền cổ điền hoặc cách tân theo kiểu tay ráp, tay Raglan. 

a. Số đo mẫu


- Dài áo: 125 cm (đo phía sau)
- Hạ eo sau: 36 cm
- Vòng cổ: 32 cm
- Vòng ngực: 82 cm
- Ngang vai: 36 cm
- Dài tay 52 cm (đo từ đầu vai đến mắc cá tay + 5 cm)
- Vòng nách: 33 cm
- Bắp tay: 24 cm
- Cửa tay: 10 cm

b. Phương pháp tính vải


- Khổ 120 cm: 1 dài áo + lai + 1 dài tay + co rút = 190 cm
- Khổ 150 cm: 1 dài áo + lai + co rút = 150 cm.

c. Phương pháp thiết kế


Xếp vải: Gấp đôi 2 biên vải, thân trước và thân sau vẽ cùng trên một khổ vải


* Thân sau (Hinh C.4.1)


- Dài sau = Số đo + lai 3cm
- Hạ eo = 36 cm
- Vào cổ = (Cổ/6 + 0,5 cm) + 2 cm
- Hạ cổ = 1,5cm
- Ngang vai = Vai /2 + 1 cm
- Hạ Vai = Vai/10
- Vẽ nách: Giống áo kiểu nữ nhưng cộng cử đọng hạ nách rộng hơn.
- Hạ nách = Ngực/4
- Ngang ngực = Ngực/4 + 5cm
- Ngang eo = Ngang ngực - 2 cm
- Ngang mông- Ngang ngực

* Thân trước (Hình C.4.1)


- Vẽ liền với thân sau ở đường sườn.
- Dài áo trước = dài áo sau + 2 cm sa vạt.
- Vào cổ trước = Vào cổ sau.
- Ngang vai trước = Ngang vai sau
- Hạ vai = Vai /10
- Ngang ngực trước = Ngang ngực sau.
- Ngang eo trước = Ngang eo sau
- Ngang mông trước = Ngang mông sau.
- Cổ trước: Từ đường giữa cắt giảm vào 5 cm để khi hai đường đính áo hở ra. Phần chừa để gắn nẹp 3cm. 

* Nẹp cổ


- Bề dài = (2 x Dài áo trước ) + chiều dài của vòng cổ sau.
- Bề ngang = 3 -> 5cm. Khi cắt gấp đôi vải theo canh sợi dọc.


- Vẽ giống tay áo kiểu.
- Nẹp tay: 
+ Bề ngang = 3 -> 5cm. Khi cắt gấ đôi vải theo canh sợi dọc.
+ Bề dài = chiều rộng cửa tay + đường may

d. Cách gia đường may


- Cổ áo: 0,7 cm
- Vai: 1 cm
- Nách: 1 cm
- Đinh áo: cắt sát.
- Nách áo: 1 cm
- Sườn tay: 1 cm
- Cửa tay: cắt sát.
- Nẹp cổ, nẹp tay: 1cm

e. Các chi tiết cắt


- 1 thân trước liền với thân sau.
- 2 tay.
- 2 nẹp tay.
-1 nẹp cổ.

f. Qui trình may


- Ráp vai
- May đường sườn
- Ráp nẹp cổ vào thân.
- Ráp nẹp tay.
- May sườn tay.
- Ráp nách tay vào nách thân.
- Gấp lai.

Cắt may áo dài tay raglan


Vào thập niên 1960, nhà may Dung ở Đa kao, Sài Gòn đưa ra kiểu may áo dài với cách ráp tay Raglan. Kiểu áo này khắc phục được nhược điểm của áo dài tay thường, đường ráp nách đi xéo từ cổ xuống nách giúp cho áo mặc ôm vừa vặn ở phân vai. Thân áo được cách điệu nhiều kiểu khác nhau theo thời trang. Kiểu áo dài tay Raglan căn bản vẫn được nhiều người ưa chuộng đến ngày nay.

a. Số đo mẫu


- Hạ eo sau: 36 cm
- Hạ eo trước: 40 cm
- Chéo ngực: 18 cm
- Dang ngực: 18 cm
- Vòng cổ: 32 cm
- Vòng ngực: 82 cm
- Vòng eo: 60 cm
- Vòng mông: 84 cm
- Dài tay: 70 cm 
- Vòng nách: 33 cm
- Bắp tay: 24 cm
- Cửa tay: 10 cm
- Dài áo: 125 cm

b. Phương pháp tính vải


- Khổ 70 cm: 2 (dài áo + lai) + 1 dài tay = 2(125 + 3) + 70 = 326 cm ( = 350 cm cho áo và 580 cm cả bộ).
- Khổ 90 cm: 2 (dài áo + lai) = 2(125 + 3) = 256 = 260 cm
- Khổ 120 cm:

+ Áo: Dài áo + dài tay + lai = 125 + 70 + 3 = 198 cm = 200.
+ Cả bộ :2 (dài quần + lai quần + xếp xéo 5cm) + dài áo + lai áo = 2(102 + 1 + 5) + 125 + 3 = 344 = 350 cm (nếu có hao văn = 380 cm). 
- Khổ 150 cm:

+ Áo: 2 (dài tay + lai) = 150 cm.
- Cả bộ: Áo + quần (110 cm)= 260 cm.


c. Phương pháp thiết kế* Thân sau (Hình C.2.3)

- Xếp vải: Từ biên vải đo bằng đoạn ngang tà + 2cm đường may.
- AA1: Dài sau = số đo - nhân ngực + lai = 125 - (40 - 36) + 3 = 124 cm
- AA2: hạ eo = số đo = 36 cm 
-A2A3: Hạ mông = Hạ eo sau /2 = 36/2 = 18cm.
- AA4: Hạ nách = Vòng nách /2 + 2 = 33/2 + 2 = 18,5 (vai trung bình).

+ Vai xuôi = Vai trung bình + 0,5 -> 1 = 19 -> 19,5cm.
+ Vai ngang = Vai trung bình - 0,5 -> 1 = 17 -> 17,5cm

- Vẽ cổ sau.

+ Vào cổ = Cổ /8 - 0,5 = 32/8 - 0,5 = 3,5cm.
+ Hạ cổ = 0,5cm

- Ngang ngực = Ngực/4 - 0,5 = 20,5 - 0,5 = 20cm.
- Ngang eo = Eo/4 + 3 (pince) = 16 + 3 = 19cm
- Ngang mông = Mông/4 + 0,5 -> 1 = 20,5 + 1 = 21,5cm.
- Ngang tà = Ngang mông + 2 -> 3 = 21,5 + 2 = 23,5cm.


Phần thân trước chi tiết cho bạn học cắt may :


* Thân trước

-  Lấy thân sau đặt len vai vẽ thân trước.
- AA1: Dài trước = Dài sau + 4 cm chiết ngực = 124 + 4 = 128 cm.
- AA2: Hạ eo trước = Số đo = 40cm.
- A2A3: Hạ mông trước = Hạ mông sau = 18cm
- AA4: Hạ nách trước = Hạ nách sau = 18,5cm
- Ngang tà trước = Ngang tà sau = 21,5cm
- Ngang eo = Eo/4 + 2 = 15 + 2 = 17cm.
- Ngang ngực = Ngang ngực sau + 2 = 22cm.


- vẽ cổ trước:

+ AB = Cổ /8 + 1 = 4 + 1 = 5cm (Đoạn này không vẽ vì là phần cổ thuộc về tay áo).
+ Cổ áo vẽ từ B xuống.
+ BC: Vào cổ = Cổ /8 + 1 = 4 + 1 = 5cm
+ BB1: Hạ cổ = Vào cổ /2 = 5/2 = 2,5cm.

* Tay áo (Hình C.2.4)

- AA1: Dài tay = Số đo - 5 + lai = 70 - 5 + 2 = 67cm.
- AA2: Hạ nách tay = Hạ nách thân sau + 0,5 = 18,5 + 0,5 = 19 cm.
- A2A3: Hạ bắp tay = 10 cm.
- Ngang tay = Vòng nách/2 + 1 = 33/2 = 16,5 cm
- Ngang bắp tay = Vòng bắp tay/2 + 1,5 = 24/2 + 1,5 = 13,5 cm
- Ngang cửa tay = Số đo = 10 cm.
- Vẽ cổ: 

+ Vào cổ = 2cm (theo công thức: Vào cổ = Vào cổ sau/2 + 0,5 nhưng chỉ lấy 2 cm, phần dư trả về cổ trước tay áo).
- Lên cổ = 1,5 cm.

* Thiết kế bâu áo


- Bâu cao (Hình C.2.5)
+ Bề cao bâu: 4 cm -> 6 cm
+ Bề cao đầu bâu nền vẽ thấp hơn giữa bâu từ 1 đến 2 cm để tạo sự thoải mái khi mặc.

- Bâu thấp (Hình C.2.6)


* Nẹp hò (Hinh C.2.7)


Đặt thân trước lên vải vẽ nẹp, lấy dấu phấn 1/2 cổ trước, nách trước, vẽ nẹp hò.

* Vạt con (Hình C.2.8)


Vẽ bốn miếng có chiều ngang 2cm, chiều dài từ eo đến lai.


d. Cách gia đường may


- Cổ chừa 0,7 cm.
- Sườn áo, tà áo chừa 2 cm.
- Tà áo chừa 1cm (cặp nẹp), 2 cm (tà nam).
- Nách thân áo, sườn tay, tay áo chừa 1,5 cm
- Lai cắt sát.
- Nẹp tà cắt sát.

e. Các chi tiết cắt

- 1 thân trước.
- 1 thân sau.
- 2 tay áo.
- 1 vạt con.
- 1 nẹp hò.
- 1 miếng bâu (keo ép Nhật).
- 1 miếng bâu bên ngoài.
- 1 miếng bâu bên trong.
- 4 miếng nẹp tà, mỗi miếng 2 cm.

f. Qui trình may

* May thử


+ May nhấn ngực, nhấn eo.
+ Ráp sườn tay.
+ Ráp sườn áo bên tay trái.
+ Ráp nách thân trước vào nách tay trước phía bên tay trái (may từ cổ đến nách).
+ Ráp nách thân sau vào nách tay sau phía bên tay trái (May từu cổ đến nách).
+ Ráp nách tay sau với nách thân sau bên tay phải.

+ May cầm (may một lớp ngay đường phần để giữ vải) ở cổ trước, nách thân trước, sườn trước(bên phải), nách trước, sườn sau (bên phải).
Khi mặc thử, nếu điểm nào không vừa ta dùng kim gút ghim lấy dấu và vẽ lại.

* Qui trình chính


- Ép bâu, may bâu
- May chiếc ngực, chiếc eo.
- May lai tay, ráp sườn tay.
- May hò áo, lược hò.
- May tà áo.
- Ráp vạt con vào thân sau.
- Ráp sườn trước và sườn sau phía tay trái.
- Ráp nách.
- Ráp bâu vào thân áo.
- Lược bâu, lược tà, vắt cổ, luôn
- Kết nút, móc, đính bọ.
- Ủi.

Cảm ơn đã xem bài viết!

Đăng nhận xét